Verschillende organisatieniveaus van Agile Coaching

Introductie

 • In deze video deel ik graag mijn visie op Agile Coaching op de verschillende niveaus van een organisatie.

 • Ik leer graag van jouw ervaring op dit gebied en de structuur die jij hanteert om alle verschillende aspecten te overzien.

 • Agile coaching omvat meerdere aspecten van de organisatie.

 • Deze aspecten structureer ik in Mens, Proces en Product als centrale thema’s.

 • De mensen die producten creëren als een team van teams, de manier waarop we dit doen als het proces en het product zelf, inclusief de verbinding en waardeperceptie met de gebruikers en belanghebbenden.

Agile coaching op organisatieniveaus

Coaching op individueel niveau

 • Individueel niveau: Als agile coach ben ik ervan overtuigd dat er ruimte moet zijn voor het individu in de vorm van ondersteuning als luisterend oor.

 • Daarbij vertrouw ik op het vermogen van de coachee om problemen op te lossen.

 • Daarnaast help ik het individu met persoonlijke ontwikkeling op hard- en soft skills.

 • Als het om één-op-één gesprekken gaat, ben ik altijd discreet.

 • Door alle één-op-één gesprekken ben ik in staat patronen te herkennen op team- en organisatieniveau.

Coachen op teamniveau

 • Teamniveau: Ik werk nauw samen met de verschillende rollen in het agile team om de agile principes en waarden effectief toe te passen.

 • Door mijn trainingen en workshops wordt het team gestimuleerd om nieuwe manieren te vinden om effectiever samen te werken aan echte klantproblemen.

 • Tijdens het proces help ik mee met het delen van observaties over de samenwerking en stimuleer ik een veilige omgeving om tot resultaat te komen.

Coaching op teamrelatieniveau

 • Teamrelatieniveau: Releasetreinen, waardestromen, team van teams, hoe je het ook noemt.

 • Coaching op dit niveau gaat over van elkaar leren om proactief op elkaar af te stemmen en samen echte klantproblemen op te lossen.

 • Op dit niveau probeer ik structuur te brengen door de waardestromen van de organisatie met visualisatie in kaart te brengen en de volgende samenwerkingsverbetering in de teams en het management te stimuleren.

 • Het faciliteren van afstemmingssessies tussen teams is een praktijkvoorbeeld op dit niveau. Maar je kunt ook nadenken over het visualiseren van de verschillende teamgezondheidsaspecten, zoals plezier en het leveren van waarde. Persoonlijk maak ik graag gebruik van bijvoorbeeld de Spotify Team Health Check.

 • Daarnaast help ik individuen met elkaar verbinden om kruisbestuiving van vaardigheden buiten de teams te stimuleren. Een van de tools die ik leuk vind, is de vaardighedenmatrix van lean, die ik in een latere video zal bespreken.

Coaching op Leiderschaps- en Organisatieniveau

 • Op dit niveau richt ik mij op het ontwikkelen van agile leiderschapskwaliteiten binnen de organisatie.

 • Ik werk met leidinggevenden, managers, bedrijven, architecten en andere leiders om hun begrip van agile principes en waarden te vergroten.

Afsluiting en oproep tot actie

 • Zo deelde ik mijn aanpak en visie op agile coaching. Ik vind het erg leuk om hier van je te leren.

 • Waar zie jij een match of mismatch in jouw aanpak?

 • Heb ik een aantal aspecten gemist die we misschien in een volgende video kunnen behandelen?

 • Ik hoop dat je deze video leuk vond. Bedankt voor het kijken.

 • Vergeet je niet te abonneren op het kanaal en tot de volgende keer.

Wil je mij beter leren kennen?

Waarom plannen we niet een gratis sessie van een half uur één op één om kennis te maken en over jouw uitdaging te praten?

Of neem contact met mij op via contact
of bel +31 612833785