Agile coaching en Architectuur

Of het nu gaat om het agile proces van een team, het bepalen van architecturale richtlijnen of het ontwikkelen van talent in de organisatie, geen van deze onderwerpen staat op zichzelf. Mensen, Proces en Product zijn een complex systeem in een organisatie. De harmonie tussen deze aspecten is cruciaal en de noodzaak om echte klantproblemen en bedrijfsdoelen op te lossen is hun sterkste drijfveer.

Laat me je helpen

Sinds 2014 heb ik meerdere bedrijven geholpen met agile coaching en architectuurondersteuning.

Ik beoefen coaching op alle niveaus

Ik geloof dat agile coaching en architectuur een breed spectrum bestrijken dat gaat over meerdere aspecten van de organisatie. Mensen, processen en producten zijn centrale thema’s.

Organisatorische niveaus

  • Individueel niveau: Als agile coach ben ik ervan overtuigd dat er ruimte moet zijn voor het individu in de vorm van ondersteuning als luisterend oor. Daarbij vertrouw ik op het vermogen van de coachee om problemen op te lossen. Daarnaast help ik het individu met persoonlijke ontwikkeling op hard- en soft skills. Omdat ik mezelf als generalist zie, is er ook ruimte voor brainstormen over architectuuronderwerpen. Met dit referentiekader ben ik in staat patronen te herkennen op team- en organisatieniveau. Als het om één-op-één gesprekken gaat, ben ik discreet.
  • Teamniveau: Ik werk nauw samen met de verschillende rollen in het agile team om de agile en architecturale principes en waarden effectief toe te passen. Door mijn trainingen en workshops wordt het team gestimuleerd om nieuwe manieren te vinden om effectiever samen te werken aan echte klantproblemen. Tijdens het proces help ik mee met het delen van observaties over de samenwerking en stimuleer ik een veilige omgeving om tot resultaat te komen.
  • Teamrelatieniveau: Release trains, waardestromen, team van teams, hoe je het ook noemt, coaching op dit niveau gaat over van elkaar leren om op hetzelfde moment proactief op elkaar af te stemmen en samen echte klantproblemen op te lossen. Op dit niveau breng ik structuur door de waardestromen van de organisatie met visualisatie in kaart te brengen en de volgende verbetering bij de teams en het management te stimuleren. Dit omvat ook het architectonisch gesprek rond de architecturale principes en richtlijnen. Daarnaast help ik individuen met elkaar te verbinden om kruisbestuiving van vaardigheden buiten de teams te stimuleren.
  • Leiderschaps- en organisatieniveau: Op dit niveau richt ik mij op het ontwikkelen van agile leiderschapskwaliteiten binnen de organisatie. Ik werk met leidinggevenden, managers, bedrijven, architecten en andere leiders om hun begrip van en betrokkenheid bij agile principes te vergroten. Ik kan helpen een cultuur van vertrouwen te bevorderen, op feedback gebaseerde beslissingen te nemen en organisatorische veranderingen op de thema’s te faciliteren (Mensen, processen en producten).

Mijn coachende aanpak

Ik werk graag samen met mensen in jouw organisatie aan agile- en architectuurdoelstellingen. Hoezeer ik ook met jou verbonden ben, het doel is om na coaching uiteindelijk de organisatie te verlaten en hopelijk met een positief resultaat en een goed gevoel. Dit gevoel gaat over het vertrouwen dat de omgeving zich bewust is geworden van de agile- en architectuurprincipes en ernaar kan handelen.

Verschillende fases

In 1954 onderscheidde Maslow vier fasen in het verwerven van nieuwe kennis, vaardigheden of competenties. Mijn aanpak van coaching bevindt zich in vergelijkbare fases.
 
  1. Onbewust onbekwaam: De eerste fase is het observeren van het team en de individuen. Ook de introductie en individuele coaching start in deze fase.
  2. Bewust onbekwaam: In de tweede fase houd ik mij bezig met het demonstreren en aanleren van agile werkwijzen binnen de teams en/of specifieke posities in de organisatie.
  3. Bewust bekwaam: De derde fase staat voor meedoen en herhalen. Op deze manier kan er ook een aspirant worden ingezet die mijn werkzaamheden overneemt. Denk aan een Scrum Master of startend architect.
  4. Onbewust bekwaam: Net als de eerste fase wordt de vierde en laatste fase afgesloten met observatie waarbij de laatste aandachtspunten worden besproken en omgezet in verbeteringen. Vanaf hier neemt het team en/of de organisatie de nooit eindigende reis van continu verbeteren over.

Leuke reacties van leuke klanten

Jan Kees hielp Greenberry met de aanpassing van agile, buiten de reikwijdte van digitaal. Met een holistische kijk op samenwerking, resultaat en positiviteit. Het definiëren van OKR's is voor ons zeker een blijvertje geweest!
Sander Hidding
Digitale Strategie
Een inspirerende en ervaren Agile Coach die met succes de project- en procesmanagers binnen Reviva heeft opgeleid. Als je een Agile Coach nodig hebt, kan ik Jan Kees aanbevelen!
Bas Lierens
Directeur Digitaal & IT
Een goede en rustige communicator die gemakkelijk bruggen slaat tussen de business en IT, maar ook tussen zijn interne en externe stakeholders.
Bob Nijman
Information Analyst
Super goed geïnformeerd over vrijwel elk onderwerp rond lean, agile en het bouwen van een team van innovatie. Bovendien is hij technisch onderlegd en combineert hij dit handig met het op de juiste manier stimuleren van de teamcultuur.
Laurens Gunneweg
Product Manager

Resultaten waar ik trots op ben

Productbeheer en informatiearchitectuur van de Bol.com Advertising API. Ontwikkeling van het nieuwe kanaal naar een standaard die past bij de behoeften van API-consumenten met behulp van de productgestuurde groeiprincipes.

Agile transformatie van het Philips Digital Marketing Personal Health BNL-team. Het ontwikkelen en uitvoeren van het transformatieproces inclusief trainingen, kennissessies, scrum mastery en persoonlijke coaching.

Agile coaching en verantwoordelijk voor de agile manier van werken binnen de HEMA waardestroom supply chain. Faciliteren en organiseren van scrum- en kanban-evenementen. Vernieuwen van het requirements-proces door middel van training en coaching.

Wil jij brainstormen over jouw uitdaging?

Waarom plannen we niet een gratis sessie van een half uur één op één om kennis te maken en over jouw uitdaging te praten?

Of neem contact met mij op via contact
of bel +31 612833785