Incompany Event Storming

Prijs voor een volledige dag in jouw organisatie

2900
2.500 Speciale prijs omdat ik deze workshop persoonlijk heel graag geef
 • Prijs per groep van max. 12 personen excl. BTW
 • Locatie Nederland of België of online
 • Taal Engels of Nederlands

Programma van incompany event storming

Jij hebt slimme experts in jouw organisatie. Laten we deze kracht benutten!

De belangrijkste doelen van Event Storming zijn startups kickstarten, processen modelleren, software requirements onderzoeken het definieren van de software component grenzen en complex systeemgedrag in kaart brengen.

Deze workshop leent zich ook uitstekend als online event.

Ik heb zelf de training gehad van de uitvinder Alberto Brandolini tijdens DDD Europa. Na deze workshop heb ik het format meerdere keren online en op locatie uitgevoerd. Het is naar mijn mening een gamechanger vanwege het gedeelde begrip dat op een speelse manier in de groep ontstaat.

Het doel en de scope zullen volledig op maat gemaakt voor jouw organisatie.

Doel 1: Ontdek de waarde, problemen en kansen in de huidige situatie

 1. Chaotische verkenning
  • Gebeurtenissen toevoegen aan de modelleringsruimte met behulp van persoonlijke kleuren.
  • Jouw rol beperkt je niet; leg elke gebeurtenis vast waarvan jij denkt dat die zou moeten plaatsvinden.
 2. Opkomende structuur
  • Stel één enkele tijdlijn op voor systeeminzicht.
  • Het benadrukken van cruciale gebeurtenissen
  • Framesortering toepassen om structuur aan te brengen
  • Neem deel aan discussies om uiteenlopende meningen en vragen naar voren te brengen.
 3. Mensen en systemen
  • Voeg rollen en mensen toe aan het verhaal
  • Voeg systemen toe die samenwerken in de bedrijfsstroom
 4. Expliciete walkthrough
  • Goede interactie tussen verteller, schrijver en validerend publiek
  • Valideer ons model
 5. Maak waarde expliciet
  • Welke fasen van ons proces creëren waarde voor belanghebbenden?
 6. Probleem en kansen
  • Visualiseer potentiële problemen die zich nog moeten voordoen en mogelijkheden voor systeemverbetering.
 7. Stemmen
  • Stem voor urgentie die focus brengt of waarde kwantificeert.

Doel 2: Ontwerp de toekomstige situatie

 1. Samen ontwerpen
 2. Gebruik User Stories als anker voor een toekomstig gesprek en Event Storming als format voor dat gesprek
 3. Gebruiken van lees modellen, beleid, systemen en acties
 4. Pragmatische focus op lage inspanningswaarde
 5. Drillen om alternatieven te vinden
 6. Empathische focus op emoties en gevoelens
 7. De punten verbinden

Event storming is perfect voor meerdere situaties

 • Kickstart uw project als opdrachtnemer: Event Storming is de perfecte workshop om gedeeld begrip te creëren als kickstarter tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ideaal voor digitale bureaus.
 • Verken en inventariseer bedrijfsprocessen: Inventariseer een gedetailleerd bedrijfsproces, maar creëer ook gedeeld begrip in de groep van experts.
 • Nieuwe functies: Event Storming kan helpen bij het in kaart brengen van de volgorde van gebeurtenissen en het beleid dat nodig is voor het implementeren van een nieuwe functie, zodat alle aspecten in overweging worden genomen.
 • Legacy systeem integratie: Bij het overzetten van een verouderd systeem naar een moderne digitale omgeving kan Event Storming afhankelijkheden en uitdagingen aan het licht brengen om een succesvolle transitie te garanderen.
 • Prestatie-optimalisatie: Door gebeurtenisstromen te visualiseren, kan Event Storming knelpunten en gebieden voor prestatie-optimalisatie binnen een digitaal systeem identificeren.
 • User journey mapping: waardevol voor het in kaart brengen van gebruikerstrajecten en het helpen van teams bij het begrijpen van gebruikersinteracties, pijnpunten en mogelijkheden voor verbeteringen.
 • Microservices architecture design: In volwassen bedrijven kan Event Storming bij het adopteren of verfijnen van een microservices-architectuur duidelijke grenzen definiëren tussen services en hun interacties. Het belangrijkste voordeel dat ik zie, is de afstemming en samenwerking tussen teams.
 • Gegevenssynchronisatie: Bij het omgaan met gedistribueerde gegevens over meerdere systemen kan Event Storming de synchronisatievereisten verduidelijken en gegevensconsistentie garanderen.
 • Naleving van de regelgeving: Event Storming kan ervoor zorgen dat digitale processen en systemen voldoen aan de wettelijke vereisten door gegevensstromen en processtappen te visualiseren.
 • Analyse van de oorzaak: In het geval van systeemstoringen of incidenten kan Event Storming worden gebruikt om gebeurtenissen te traceren en de hoofdoorzaken te identificeren voor een effectieve probleemoplossing.
 • Procesverbetering: Voor voortdurende procesverbetering kan deze workshop inefficiënties aan het licht brengen en gestroomlijnde processen voorstellen. Op deze manier kan Event Storming uw kwartaal terugblik zijn in een geschaalde, agile organisatie.
 • Samenwerking tussen teams: In grote organisaties kan deze workshop de samenwerking tussen multifunctionele teams vergemakkelijken door een gedeeld begrip van complexe systemen en processen te bieden.

Een impressie van event storming

Wie is de trainer?

Jan Kees Velthoven

Ik vind het leuk om nieuwe energie op te wekken in teams die zich bezighouden met digitale productontwikkeling. Ik ben een allround digitaal expert met 20 jaar werkervaring op verschillende gebieden. Ik zoek mijn uitdagingen op het snijvlak van architectuur, business/informatieanalyse en agile coaching. Het ondersteunen en faciliteren van het gehele productontwikkelingsproces van strategie, visie, businessmodel, waardepropositie, productverkenning, experimenteren, roadmap, requirement engineering tot en met business acceptatie is mijn sterkste vakgebied.

Lees alles over Jan Kees

Zij hebben al een cursus gevolgd

Bent u klaar om gedeeld begrip te brengen?

Ik faciliteer deze workshop graag zelf omdat het een gamechanger is!

Geen zorgen, een offerte is vrijblijvend